Ridhuset

OBS ! OBS ! OBS !
Fr. o m 1/4-2022 ändras priset för ridning vid enstaka            tillfällen till 110 kr.SMITTSKYDD

I vår strävan att minimera risken för spridning av smittsamma sjukdomar bland våra hästar, gäller följande för att äga tillgång till ridhuset:

 • Täcken och annan utrustning som hästen inte skall bära under ritten i ridhuset, får inte inte tas med in.
 • Jackor, överdragsbyxor och annan personlig utrustning skall läggas i egen medhavd kasse.
 • Besökande får inte klappa hästar som är uppstallade på gården, eller utan anledning besöka gårdens stall.
 

Ridhusets bokningar står till höger i almanackan!
Skicka alltid ett sms till Curre innan du rider på obokade tider!

Ridhuset är 22*54 m och underlaget är fibersand.

Vi har automatisk bevattning, OBS gångtid ca 15 minuter. Bevattningstiderna finns uppsatta i ridhuset.

Vill du vara med och träna kontakta Matilda.

 
Vill du rida i ridhuset? Ring eller smsa Curre för mer info och bokning


Anläggningsavgifter:    
OBS! avser enskild ridning, ej organiserade träningar.

 
 • 110 kr/gång/häst, hindermaterial ingår, max 3 hinder och ej så att det hindrar andra ekipage att rida.
 • Vill ni ställa upp bana måste ni alltid boka ridhuset.

  Att abbonera ridhuset kostar:
   
 • Gruppträning hoppning för instruktör 400 kr/1,5 tim
 • 250kr/påbörjad timme (markarbete/dressyr)
 • 300kr/påbörjad timme (hindermaterial ingår)
 • halvdag (07-13 eller 14-20) 1000kr
 • heldag (07-20) 2500kr
Vid ridning för instruktör skall ridhuset alltid bokas.
 

Betalning sker till bankgiro nummer: 894-7418 eller Swisha till 0703 16 69 05.
Vid betalning ange namn och vilket datum det avser.

 

Ridhusregler

 • Mocka alltid efter din häst, även ute .
 • När du använt hindermateial sopas dem av och ställs tillbaka i färgordning
 • Observera att hindermaterial endast får användas om du betalt för detta!
  Dock får alltid plastbommar och cavalettiblock användas utan extra kostnad.
 • Longera ej vid hopp/dressyrträning
 • Lösgallopera eller löshoppa ej utan vår tillåtelse
 • Håll till höger vid möte och skritta ej på spåret
 • Parkera vid ridhuets långsida
 • Släck alltid efter dig om du är sist i ridhuset
Löshoppning på schemat!